SPRAWOZDANIA

NOWE SPRAWOZDANIA – rok 2016

2016 Sprawozdanie finansowe

2016 Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania zostały zatwierdzone uchwałą
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w dniu 21.06.2017.

2015 r. Sprawozdanie merytoryczne

2015 r. Sprawozdanie finansowe

2014 r. – Sprawozdanie merytoryczne

2014 r. – Sprawozdanie finansowe

2013 r .  –  Sprawozdanie finansowe

2013 r.  –  Sprawozdanie merytoryczne

2012 r. – Informacja dodatkowa do bilansu

2012 r.-  Rachunek wyników

2012 r. –  Bilans

2011 r. – Sprawozdanie merytoryczne

2011 r. – Informacja dodatkowa do bilansu

2011 r. – Bilans

2011 r. – Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne  2010 r.  …

Informacja dodatkowa do bilansu 2010 r.  …

Bilans 2010 r.  …

Rachunek wyników 2010 r.   …

Sprawozdanie merytoryczne  2009 r.    …  czytaj

Sprawozdanie merytoryczne  2008 r.     …  czytaj

Sprawozdanie merytoryczne  2007 r …  czytaj

Reklamy